Informazio gehigarria/ Información adicional

  • Kanpainaren aurkezpenean erabilitako materiala:  Aurkezpena
  • Kanpainaren aurkezpenean erakutsitako bideoa:

OHARRA: Aurten ez dugu aurkezpen saiorik egingo parte-hartzaile gehiengo batek errepikatzen duelako. Hala ere, bertan emandako informazioa “aurkezpen” izeneko atalean duzue aztergai.


  • El material utilizado en la presentación de la campaña:  Presentación
  • Vídeo utilizado en la presentación de la campaña:

AVISO: En esta edición no se realizará la sesión de presentación ya que la mayoría de los centros participantes repiten. No obstante, la información que se solía proporcionar en la misma está a vuestra disposición en el enlace “presentación” de esta misma página.