Egutegia/Calendario

EGUTEGIA/CALENDARIO

Behin betiko egutegia zehazten ari gara, berehala izango duzue eskuragarri.

Estamos detallando el calendario definitivo, próximamente estará accesible.