Berriak/Noticias

Dagoeneko hasi gara Bilboko ikastetxe ezberdinak bisitatzen hiri-hondakinen inguruko birziklapen kanpainarekin. Datozen astetan zehar parte hartuko duten ikasleek Bilboko hondakinen jatorriaren inguruan hausnarketa egingo dute eta haien murrizpen, berrerabilpen eta birziklapenak sustatzen dituzten jarraibideak ezagutuko dituzte. Gainera, birziklapen prozesuan parte hartzen duten hondakinen sailkatze planta ezberdinen lana ikusi ahalko dute.

Esta semana hemos comenzado visitando distintos colegios de Bilbao para llevar a cabo una campaña sobre el reciclaje de residuos urbanos. En las próximas semanas el alumnado participante reflexionará acerca del origen de los residuos generados en Bilbao y conocerán las pautas para reducir, reutilizar y reciclar dichos residuos. Además, podrán ver el trabajo de las distintas plantas de clasificación que forman parte del proceso de reciclaje.

2017-02-13

Kanpainaren lehen parte hartzaileak Nuestra Señora Del Pilar Ikastetxeko D.B.H. 4. mailako ikasleak izan dira. Hona hemen bi taldeen argazkiak.

Estos son los primeros participantes de la campaña que pertenecen al IES Ntra. Sra. del Pilar. Aquí tenéis las dos fotos de los grupos de 4º de E.S.O.

el-pilar-dbh4a-2

EL Pilar DBH4B (3).JPG

2017-02-14

Oraingo honetan Nuestra Señora Del Pilar Ikastetxeko D.B.H. 3. mailako ikasleak izan dira tailerrean parte hartu dutenak. Jarraian beraien argazkiak dituzue.

En esta ocasión los participantes han sido los alumnos y las alumnas de 3º de E.S.O. del I.E.S. Ntra. Sra. del Pilar. Aquí podéis ver sus fotos.

el-pilar-dbh-3-a

el-pilar-dbh3b-3

2017-02-16

Gaurko egunean Miguel de Unamuno B.H.I.-a bisitatu dugu eta bertan D.B.H. 4. mailako hiru taldeekin hondakinen birziklapenaren inguruan planteatutako dudak argitu ditugu. Hona hemen haien argazkiak.

Hoy hemos visitado el I.E.S. Miguel de Unamuno y con el alumnado de 4º de la E.S.O. hemos resuelto las dudas planteadas acerca del reciclaje de los residuos. Aquí están sus fotos.

unamuno-dbh-4a-3

unamuno-dbh4-e-2

unamuno-dbh-4c-1

2017-02-17

Gaur Miguel de Unamuno B.H.I.-an egon gara berriz ere D.B.H. 4. mailako beste bi taldeekin tailerra burutzeko.

Hoy hemos vuelto a visitar el I.E.S Miguel de Unamuno para realizar el taller con los otros dos grupos de 4º de E.S.O.

unamuno-dbh4b-2

unamuno-dbh-4d-1

 2017-02-20

Gaurkoan Centro Fernando lanbide heziketa zentrora hurbildu gara eta Ileapandegitza ikastaroko ikasleekin aritu gara hondakinen birziklapenaren inguruan tailerra lantzen. Hona hemen bi taldeen argazkiak.

Hoy nos hemos acercado al centro de formación profesional Centro Fernando y con las alumnas del curso de Peluquería hemos llevado a cabo el taller sobre reciclaje de los residuos.  Aquí están sus fotos.

20170220_110411

20170220_160003.jpg

2017-02-21

Gaurko egunean Ibarrekolanda B.H.I.-a bisitatu dugu eta bertan D.B.H. 3 eta 4. mailako talde birekin  hondakinen birziklapena landu dugu. Hona hemen haien argazkiak.

Hoy hemos visitado el I.E.S. Ibarrekolanda y con los alumnos y las alumnas de 3º y  4º de la E.S.O. hemos trabajado el tema del reciclaje de los residuos. Aquí están sus fotos.

dbh-3-f-1

dbh4-1.jpg

Baina ez da izan bisitatu dugun eskola bakarra. Gaur ere Aldamiz Ikastetxean egon gara bertako ikasleekin birziklapenaren inguruan saio oso polita burutu dugu.

Pero este no ha sido el único colegio que hemos visitado. Hoy , además, hemos estado en el Colegio Aldamiz y con los alumnos y las alumnas del centro hemos realizado una bonita sesión sobre el reciclaje.

img_1561

2017-02-22

Gaur La Inmaculada-Hijas de Jesús ikastetxean egon gara D.B.H. 4. mailako bi taldeekin. Birziklapen bingoan jolasten asko ikasi dugu eta dudak argitu ditugu. Hemen dituzue haien argazkiak.

Hoy hemos estado en el Colegio La Inmaculada-Hijas de Jesús con los dos grupos de 4º de la E.S.O. Hemos aprendido mucho jugando al bingo del reciclaje y hemos resuelto dudas al respecto. He aquí sus fotos.

dbh-4a-2

dbh-4b-1

 2017-02-23

Gaurkoan El Salvador Maristas Ikastetxera hurbildu gara eta D.B.H. 4. mailako A eta C taldeko ikasleekin aritu gara hondakinen birziklapenaren inguruan tailerra lantzen. Hona hemen bi taldeen argazkiak.

Hoy nos hemos acercado al Centro Escolar El Salvador Maristas y con los grupos A y C  de 4º de E.S.O. hemos llevado a cado el taller sobre reciclaje de los residuos.  Aquí están sus fotos.

dbh-4a-2

dbh-4c-2

Arratsaldean, gainera,  Ibarrekolanda B.H.I.-a bisitatu dugu berriz eta bertan D.B.H. 3. talde batekin tailerra jorratu dugu.

Asimismo, por la tarde hemos vuelto a visitar el I.E.S. Ibarrekolanda y con los alumnos y las alumnas de 3º de E.S.O.  hemos realizado el taller.

dbh-3-e

2017-02-24

Inauterietan murgilduta gaudelarik, gaur El Salvador Maristas Ikastetxean egon gara berriz ere D.B.H. 4. mailako beste bi taldeekin. Hauekin ere, hondakinen kudeaketaren inguruan egon gara solasean eta birziklapenaren prozesua aztertu dugu. Jarraian taldeen argazkiak dituzue.

Sumergidos en plenos carnavales, hoy  hemos estado de nuevo en el Colegio El Salvador Maristas con los otros dos grupos de 4º de E.S.O. Con ellos también, hemos estado conversando acerca de la gestión  de los residuos y hemos analizado el proceso de reciclaje de residuos. A continuación, tenéis las fotos de los dos grupos.

DBH 4B1.jpg

DBH 4D

2017-03-02

Inauterien ostean, pilak kargatuta bueltatu gara Bilboko ikastetxeekin lan egiteko. Gaur Pureza de María ikastetxean egon gara D.B.H. 4. mailako taldeekin birziklapena sustatuz eta ohikoak izaten diren duda guztiak argituz. Hona hemen haien argazkiak.

Después de los carnavales, volvemos a trabajar con las pilas cargadas a los colegios de Bilbao. Hoy nos hemos acercado al Colegio Pureza de María y junto a los grupos de 4º de E.S.O. hemos impulsado el reciclaje y resuelto las dudas habituales. He aquí sus fotos.

dbh-4-ad-3

dbh-4b-1

dbh-4c-2

2017-03-03

Gaur Bilboko Amor Misericordioso Ikastetxea bisitatu dugu eta bertan, D.B.H. 4. mailako ikasleekin, bi saio interesgarri izan ditugu hondakinen eta hauen ondorengo birziklapenaren inguruan. Jarraian partaideen argazkian dituzue.

Hoy hemos visitado el Colegio Amor Misericordioso de Bilbao y con junto al alumnado de 4º de E.S.O. hemos realizado dos sesiones interesantes acerca de los residuos y su posterior reciclaje. A continuación, tenéis las fotos de los participantes.

dbh4-a-2

dbh-4bc-2-e1488564777338.jpg

2017/03/06

Aste honetako lehen geldiunea Martín de Bertendona B.H.I ikastetxean egin dugu. Bertan D.B.H. 4. mailako ikasleekin bildu gara eta hondakinen birziklapenaren inguruan solasean aritu gara. Birziklapenaren zikloa ezagutzera eman diegu eta gertu ditugun sailapen.plantak ezagutu dituzte. Hona hemen haien argazkiak.

La primera parada de esta semana la hemos realizado en el I.E.S. Martín de Bertendona. En dicho instituto nos hemos reunido con los alumnos y las alumnas de 4º de E.S.O. y hemos charlado acerca del reciclaje de los residuos. Les hemos enseñado el ciclo del reciclaje, así como las plantas de separación que tenemos cerca. He aquí sus fotos.

dbh-4-a-1.jpg

DBH 4 B

DBH 4 C (1)

DBH 4 D (1)

2017/03/07

Gaurkoan Artabe D.H.I. Ikastetxean egon gara hondakinen birziklapenaren inguruan tailerra burutzen D.B.H. 3 eta 4. mailako ikasteekin. Jarraian euren argazkiak ikus ditzakezue.

Hoy hemos estado en el I.E.S. Artabe realizando el taller en materia de reciclaje de los residuos con los alumnos y las alumnas de 3º y 4º de E.S.O. Aquí podéis ver sus fotos.

IMG_0565

IMG_0567

2017-03-08

Gaurko egunean Ibaizabal B.H.I.-a bisitatu dugu eta bertan D.B.H. 4. mailako bi taldeekin hondakinen birziklapenaren inguruan planteatutako dudak argitu ditugu. Hona hemen haien argazkiak.

Hoy hemos visitado el I.E.S. Ibaizabal y con los alumnos y las alumnas de 4º de la E.S.O. hemos resuelto las dudas planteadas acerca del reciclaje de los residuos. Aquí están sus fotos.

IMG_0569.JPG

IMG_0571.JPG

 2017-03-09

Gaurkoan Peñascal lanbide heziketa zentrora hurbildu gara eta Arotzeria eta Altaragintza ikastaroko ikasleekin aritu gara hondakinen birziklapenaren inguruan tailerra lantzen. Hona hemen bi taldeen argazkiak.

Hoy nos hemos acercado al centro de formación profesional Peñascal y con los alumnos del curso de Carpintería y mueble hemos llevado a cado el taller sobre reciclaje de los residuos.  Aquí están sus fotos.

IMG_0575

IMG_0577

2017-03-10

Gaurko egunean Zorrotza B.H.I.-a bisitatu dugu eta bertan D.B.H.  4. mailako taldeekin hondakinen birziklapena landu dugu. Hona hemen haien argazkiak.

Hoy hemos visitado el I.E.S. Zorrotza y con los alumnos y las alumnas  de 4º de la E.S.O. hemos trabajado el tema del reciclaje de los residuos. Aquí están sus fotos.

IMG_0579

IMG_0581

IMG_0583

2017-03-13

Asteburuaren ostean, indarberrituta gatoz berriz ere talde berriekin hondakinen birziklapen tailerra jorratzeko. Gaur Hermanos Larrinaga zentroan egon gara eta Ileapaindegi eta Estetika ikastaroetako ikasleekin batera saio oso aberasgarriak izan ditugu. Hona hemen haien argazkiak.

Tras el fin de semana, venimos con la fuerza renovada para trabajar con un nuevos grupos en el taller de reciclaje de residuos. Hoy hemos estado en el centro Hermanos Larrinaga y junto a las alumnas de los cursos Peluquería y Estética hemos realizado sesiones muy enriquecedoras. He aquí sus fotos.

IMG_0584

IMG_0588

2017-03-14

Gaur Txurdinaga auzora hurbildu gara Kirikiño Ikastolara D.B.H. 3. mailako ikasleekin hondakinen birziklapen tailerra jorratzeko. Jarraian hiru taldeen argazkiak dituzue.

Hoy nos hemos acercado al barrio Txurdinaga a la Ikastola Kirikiño para desarrollar el taller de reciclaje de residuos con los alumnos y las alumnas de 3º de E.S.O. A continuación tenéis las fotos de los tres grupos.

DBH 3A (1)

DBH 3B (2)

DBH 3C (2)

2017-03-15

Gaurkoan berriz ere Kirikiño Ikastolan egon gara, baina oraingo honetan D.B.H. 4. mailako ikasleak izan dira tailerretako partaideak.

Hoy hemos estado de nuevo en Kirikiño Ikastola, pero esta vez ha sido el alumnado de 4º de E.S.O. el que ha participado en el taller.

DBH 4A (1)

DBH 4B (2)

DBH 4C (2)

2017-03-16

Gaurkoan Presentación de María Ikastetxean egon gara. Bertako ikasleekin hondakinen murrizpena, berrerabilpena eta birziklapena landu dugu. Jarraian D.B.H. 1 eta 2. mailako taldeen argazkiak dituzue.

En el día de hoy hemos estado en el colegio Presentación de María. Junto alumnado participante hemos trabajado la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos. A continuación, tenéis las fotos de los grupos de 1º y 2º de E.S.O.

DBH 1 (1)

DBH 2 (2)

2017-03-17

Gaur, berriz ere, Presentación de María Ikastetxean egon gara hondakinen inguruko tailerra burutzen. Oraingo honetan, D.B.H. 3 eta 4. mailako taldeekin aritu gara solasean. Hona hemen haien argazkiak

Hoy, de nuevo, hemos estado en el colegio Presentación de María realizando el taller en materia de residuos. Esta vez, hemos estado charlando con los alumnos y las alumnas de 3º y 4º de E.S.O. He aquí sus fotos.

DBH 3 (2).JPG

DBH 4 (2).JPG

2017-03-20

Gaur goizean Arangoya ikastetxean egon gara Haur Hezkuntzako Lanbide Heziketa kurtsoko ikasleekin. Hemen dituzue haien argazkiak.

Hoy hemos estado en el ColegioArangoya con las alumnas del curso de Formación Profesional de Educación Infantil. He aquí sus fotos.

IMG_0612

Gainera, bigarren saio bat egin dugu Eskurtze B.H.I. zentroan D.B.H. 3. mailako ikasleekin.

Además, hemos realizado un segundo taller en el I.E.S. Eskurtze con el alumnado  de 3º de E.S.O.

IMG_0614

2017-03-21

Asterarte honetan Begoñako Andra Mari Ikastexean egon gara. Bertan, D.B.H. 4 mailako ikasleekin bi saio egin ditugu hondakinen birziklapenean izaten ditugun dudak argitu ditugu eta inguran ditugun birziklapen plantak ezagutu ditugu. Jarraien bi taldeen argazkiak ikus ditzakezue.

Este martes hemos estado en el colegio Begoñako Andra Mari. Allí nos hemos reunido con el alumnado de 4º de E.S.O. y en las dos sesiones realizadas hemos resuelto las dudas acerca del reciclaje de los residuos y hemos conocido las plantas de reciclaje que tenemos alrededor. A continuación podéis ver las fotos de los dos grupos participantes.

DBH 4 A.JPG

DBH 4 B (1)

2017-03-22

Gaurko egunean Ángeles Custodios Ikastetxea bisitatu dugu eta bertan D.B.H. 1 mailako bi taldeekin hondakinen birziklapena landu dugu. Hona hemen haien argazkiak.

Hoy hemos visitado el Colegio Ángeles Custodios y con dos grupos de 1º de E.S.O. hemos trabajado el tema del reciclaje de los residuos. Aquí están sus fotos.

DBH 1 B (2)

DBH 1 D (1)

2017-03-23

Gaurko egunean Santutxuko Berrio-Otxoa ikastetxea bisitatu dugu eta bertan D.B.H.  4. mailako taldeekin hondakinen birziklapena landu dugu. Hona hemen haien argazkiak.

Hoy hemos visitado el colegio Berrio-Otxoa de Santutxu y con el alumnado de 4º de la E.S.O. hemos trabajado el tema del reciclaje de los residuos. Aquí están sus fotos

IMG_0638

IMG_0640

IMG_0641

2017-03-24

Astea amaitzeko gaur goizean berriz ere Berrio-Otxoa ikastetxean egon gara tailerrean parte hartzeko falta zen D.B.H 4. mailako taldearekin hondakinen birziklapen prozesua ezagutarazteko.

Para terminar la semana hemos vuelto al colegi Berrio-Otxoa a dar a conocer el proceso de reciclaje de los residuos al grupo de 4º de E.S.O que faltaba por tomar parte en el taller.

IMG_0642

Ondoren Elorrieta-Erreka Mari L.H.I.I. zentroan egon gara eta bertan Informatikako ikastaroaren ikasleekin saio oso aberatsa eta entretenigarria izan dugu. Hona hemen taldearen argazkia.

Después hemos estado en el C.I.F.P. ELorrieta-Erreka Mari y con los alumnos del curso de  Informática hemos tenido una sesión muy satisfactoria y entretenida. He aquí la foto del grupo.

IMG_0644

2017-03-29

Dagoeneko Martxoko azken astea hasi dugu! Gaurko egunean Emilio Campuzano L.H.I.I. zentroan egon gara eta bertan Mekanizazioa eta Automobilgintza ikastaroetako 1. mailako ikasleekin hondakinen berrerabilera eta birziklapenaren inguruan eztabaidan aritu gara.

¡Acabamos de empezar la última semana de Marzo! Hoy hemos estado en el C.I.F.P Emilio Campuzano y junto al alumnado de los primeros cursos de Mecanizado y Automoción hemos debatido acerca de la reutilización y reciclaje de los residuos.

2017-03-28

Gaur Txurdinagako Gabriel Aresti B.H.I. ikastetxean egon gara D.B.H. 4. mailako ikasleekin. Haiekin eztabaida interesgarriak izan ditugu hondakinen murrizketaren inguruan eta birziklapen egokirako gomendio berriak ezagutu dituzte. Hona hemen haien argazkiak.

 Hoy hemos estado en el I.E.S. Gabriel Aresti de Txurdinaga con el alumnado de 4º de E.S.O. Junto a ellos, hemos realizado un debate interesante acerca de la reducción de os residuos y han conocido nuevas recomendaciones para un reciclaje correcto. He aquí sus fotos.

DBH 4 A (2)

DBH 4B

DBH 4 C

2017-03-29

Gaur San Adrian B.H.I. zentrora hurbildu gara D.B.H. 4. mailako ikasleekin hondakinen birziklapen tailerra jorratzeko. Jarraian hiru taldeen argazkiak dituzue.

Hoy nos hemos acercado al I.E.S. San Adrián para desarrollar el taller de reciclaje de residuos con los alumnos y las alumnas de 4º de E.S.O. A continuación, tenéis las fotos de los tres grupos.

DBH 4 A

DBH 4 B (2)

DBH 4 C

2017-03-30

Gaurkoan ere San Adrian B.H.I. zentroan egon gara, baina oraingo honetan D.B.H. 3. mailako ikasleak izan dira tailerretako partaideak.

Hoy hemos estado de nuevo en el I.E.S. San Adrián, pero esta vez ha sido el alumnado de 3º de E.S.O. el que ha participado en el taller.

DBH 3 A

DBH 3 B (2)

2017-03-31

Astea amaitzeko, Gabriel Aresti B.H.I. eskolan egon gara berriz hondakinen inguruko tailerra burutzen. Oraingo honetan, D.B.H. 3. mailako taldeekin aritu gara solasean. Hona hemen haien argazkiak

Para terminar la semana, hemos estado de nuevo en el I.E.S. Gabriel Aresti realizando el taller en materia de residuos. Esta vez, hemos estado charlando con los alumnos y las alumnas de 3º de E.S.O. He aquí sus fotos.

DBH 3 A

DBH 3 B

DBH 3 C

2017-04-03

Hilabete eta erdi ostean iritsi da kanpainaren azken eguna. Hondakinen birziklapenaren azken bi saioak burutzeko Karmelo Ikastola I.P.I. zentroan egon gara eta bertan, D.B.H. 3. mailako ikasleekin egon gara.

Tras mes y medio ha llegado el último día de la campaña. Las últimas dos sesiones acerca del reciclaje de los residuos las hemos realizado en el I.P.I.  Karmelo Ikastola y allí nos hemos reunido con el alumnado de 3º de E.S.O.

Egun oso aberasgarri eta entretenigarriak pasa ditugu zuekin.

Hemos pasado unos días muy enriquecedores  y entrenenidos con todos vosotros.

Eskerrik asko guztioi!

¡Muchas gracias a tod@s!